VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-04-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
1
2
3
2
11
8
1
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage