VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-11-2019 13:30 uur


Raadzaal
0
1
2
1
1
1
2
2
4
4
4
2
10
11
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage