VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-12-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
0
2
3
2
3
2
7
5
6
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage