VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-06-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
1
0
2
3
2
2
3
6
11
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage