VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-03-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
2
1
1
1
0
3
3
2
4
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage