VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
1
0
5
3
3
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage