VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-07-2019 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
1
1
0
1
7
8
4
5
4
7
2
19
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage