VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2020 13:30 uur


Kamer 63
0
1
1
54
0
1
8
2
3
6
5
15
12
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage