VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-10-2020 19:30 uur


Kamer 63
Griffier: R.F. Wassink
0
1
1
76
0
3
3
1
4
8
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage