VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-02-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
0
2
0
2
3
1
2
2
5
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage