VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-05-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
221
0
6
3
5
5
2
2
10
8
5
2
8
2
5
1
1
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage