VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
2
2
5
2
6
5
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage