VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-06-2020 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
102
0
1
2
2
5
1
7
2
34
2
2
4
5
2
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage