VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-04-2021 19:30 uur


Kamer 63
0
1
2
44
0
2
3
10
3
2
2
2
2
5
5
7
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage