VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-07-2021 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
71
0
1
2
2
3
2
2
2
3
3
5
13
3
3
4
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage