VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
132
0
3
6
5
5
3
2
3
3
6
2
13
4
4
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage