VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-11-2021 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
61
0
3
3
2
2
2
3
7
11
1
12
4
10
8
11
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage