VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-10-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
40
0
2
2
8
2
8
2
3
3
2
3
7
4
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage