VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-12-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
1
2
50
0
2
2
2
4
5
2
4
6
2
4
5
2
1
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage