VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-09-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
110
0
4
3
2
5
2
4
3
11
0
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage