VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-07-2022 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
2
66
0
3
3
3
3
3
4
4
7
19
3
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage