VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-11-2023 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
67
0
4
3
6
2
2
5
13
12
5
1
5
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage