VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-04-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
64
0
3
2
7
11
1
3
4
3
2
2
3
3
5
12
12
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage