Marknesse

Over deze dorp

De volgende agendapunten zijn gevonden die gekoppeld zijn aan het dorp Marknesse.

Agendapunten (65)

 1. 13. Verzoek tot wijzigen bestemmingsplan perceel Voorsterweg 13 te Marknesse.
  Gemeenteraad
  20 Sep 2012
 2. 6. Bestemmingsplan Marknesse Zuid fase 3
  Commissie Woonomgeving
  26 Aug 2013
 3. 13. Uitwerking motie Kunstgrasvelden Tollebeek, Marknesse en Ens.
  Gemeenteraad
  17 Feb 2014
 4. 20. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (para commerciële horeca)
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 5. 22. Realisatie drie kunstgrasvelden Ens, Tollebeek en Marknesse
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 6. 4. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Commissie Woonomgeving
  30 Nov 2015
 7. 15. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Gemeenteraad
  14 Dec 2015
 8. 04 Status Dorpsvisies
  Commissie Woonomgeving
  11 Jan 2016
 9. 4. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Commissie Woonomgeving
  04 Apr 2016
 10. 12. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Gemeenteraad
  18 Apr 2016
 11. 8. Grondexploitatie Marknesse-zuid, fase 3
  Commissie Woonomgeving
  03 Nov 2016
 12. 9. Vaststellen bestemmingsplan Marknesse-zuid, fase 3
  Commissie Woonomgeving
  03 Nov 2016
 13. 8. Vaststellen grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3.
  Gemeenteraad
  14 Nov 2016
 14. - Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Uiterdijkenweg 45, Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  28 Nov 2016
 15. 12. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Uiterdijkenweg 45, Marknesse
  Gemeenteraad
  12 Dec 2016
 16. - Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied, Steenwijkerweg 20a en 20b te Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  06 Feb 2017
 17. 7. Vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied, Steenwijkerweg 20a en 20b te Marknesse
  Gemeenteraad
  27 Feb 2017
 18. 12. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Gemeenteraad
  16 Oct 2017
 19. 5. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Commissie Samenlevingszaken
  16 Oct 2017
 20. 8. Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Kleiweg 29 te Marknesse'
  Gemeenteraad
  19 Feb 2018
 21. 4. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 'Kleiweg 35 en 35c te Marknesse'
  Gemeenteraad
  25 Jun 2018
 22. 3. Onderzoek varianten rondweg Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  18 Sep 2018
 23. 5. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Steenwijkerweg 15 te Marknesse
  Gemeenteraad
  29 Oct 2018
 24. 8. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Bomenweg 32 te Marknesse
  Gemeenteraad
  29 Oct 2018
 25. 7. Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Voorsterweg 17 te Marknesse'
  Gemeenteraad
  17 Dec 2018
 26. 03 Verklaring van geen bedenkingen - Nieuwlandseweg 2 Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  24 Jun 2019
 27. 04 Bestemmingsplan ‘Marknesse, uitbreiding bedrijventerrein’
  01 Jan 1970
 28. 11 Verklaring van geen bedenkingen - Nieuwlandseweg 2 Marknesse
  Gemeenteraad
  08 Jul 2019
 29. 12 Vaststellen Bestemmingsplan 'Marknesse, uitbreiding bedrijventerrein'
  Gemeenteraad
  08 Jul 2019
 30. 05 Bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse, Huisvestingslocatie Nieuwlandseweg
  Commissie Woonomgeving
  09 Sep 2019
 31. 06 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Vollenhoverweg 12 te Marknesse'
  Commissie Woonomgeving
  09 Sep 2019
 32. 12 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Vollenhoverweg 12 te Marknesse’
  Gemeenteraad
  23 Sep 2019
 33. 05 Aanvraag omgevingsvergunning 'Realiseren glastuinbedrijf, Nieuwlandseweg 2 te Marknesse'
  01 Jan 1970
 34. 18 Aanvraag omgevingsvergunning 'Realiseren glastuinbouwbedrijf, Nieuwlandseweg 2 te Marknesse'
  Gemeenteraad
  16 Dec 2019
 35. 15 Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) (op verzoek naar commissie WO d.d. dinsdag 9 juni)
  Gemeenteraad
  25 May 2020
 36. 09 Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC)
  Commissie Woonomgeving
  24 Jun 2020
 37. 21 Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC)
  Gemeenteraad
  29 Jun 2020
 38. 3 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kleiweg 27 te Marknesse’
  Commissie Woonomgeving
  28 Sep 2020
 39. 6 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kleiweg 27 te Marknesse’
  Gemeenteraad
  19 Oct 2020
 40. 9 Ontwikkelstrategie Marknesse Zuid
  Gemeenteraad
  25 Jan 2021
 41. 5 Agendaverzoek PU e.a. Gebiedsbeschrijving Waterloopbos
  Commissie Woonomgeving
  16 Mar 2021
 42. 4 Exploitatieovereenkomst glastuinbouwgebied fase 3 Luttelgeest Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  22 Jun 2021
 43. 6 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Baarloseweg 4-1 te Marknesse'
  Commissie Woonomgeving
  22 Jun 2021
 44. 8 Verklaring van geen bedenkingen - Voorsterweg 28 te Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  22 Jun 2021
 45. 8 Exploitatieovereenkomst glastuinbouwgebied fase 3 Luttelgeest Marknesse
  Gemeenteraad
  05 Jul 2021
 46. 10 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Baarloseweg 4-1 te Marknesse
  Gemeenteraad
  05 Jul 2021
 47. 19 Verklaring van geen bedenkingen - Voorsterweg 28 te Marknesse
  Gemeenteraad
  05 Jul 2021
 48. 7 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  30 Nov 2021
 49. 16 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Voorsterweg 4 te Marknesse
  Gemeenteraad
  13 Dec 2021
 50. 5 Bestemmingsplan ' Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse’
  Commissie Woonomgeving
  18 Jan 2022
 51. 17 Gebiedsvisie Waterloopbos
  Commissie Woonomgeving
  19 Jan 2022
 52. 10 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse
  Gemeenteraad
  31 Jan 2022
 53. 8 Bestemmingsplan Marknesse zuid - fase 4
  Gemeenteraad
  16 Feb 2022
 54. 11 (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen entreegebouw Waterloopbos
  Gemeenteraad
  16 May 2022
 55. 12 (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen entreegebouw Waterloopbos
  Gemeenteraad
  18 May 2022
 56. 6 (Ontwerp)bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Baarloseweg 15a te Marknesse’
  Commissie Woonomgeving
  26 Sep 2022
 57. 9 (Ontwerp)bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Baarloseweg 15a te Marknesse'
  Gemeenteraad
  10 Oct 2022
 58. 5 Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving
  Commissie Woonomgeving
  13 Feb 2023
 59. 11 Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving
  Gemeenteraad
  06 Mar 2023
 60. 10 Bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse - fase 3’
  Commissie Woonomgeving
  20 Mar 2023
 61. 9 Bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse - fase 3'
  Gemeenteraad
  03 Apr 2023
 62. 3 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse (MITC)’
  Commissie Woonomgeving
  27 Jun 2023
 63. 8 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse (MITC)'
  Gemeenteraad
  10 Jul 2023
 64. 5 Vernieuwen van de vijf brandweerkazernes
  Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
  15 Jan 2024
 65. 11 Agendaverzoek Marknesse Zuid fase 3
  Commissie Woonomgeving
  08 Apr 2024
meer minder