Raads- en commissieleden

De raad bestaat uit raadsleden van de verschillende politieke partijen, zowel landelijke als lokale. De raadsleden van een zelfde partij vormen een fractie en kiezen uit hun midden een fractievoorzitter. Raadswerk neemt veel tijd in beslag en om alles goed te kunnen doen kunnen de fracties maximaal twee zogenaamde commissieleden (ook wel burgerraadsleden genoemd) voordragen. Zij mogen namens hun fractie functioneren als "gewoon" raadslid in de raadscommissies.