CU-SGP

CU-SGP

Logo van CU-SGP
Website: www.noordoostpolder.christenunie-sgp.nl
Aantal zetels: 5
E-mail adres:
Contact informatie:

Waar staan we voor:

De fractie van ChristenUnie-SGP bestaat uit twee partijen. Het uitgangspunt voor het politieke handelen van deze partijen is de Bijbel, die door de 3 formulieren van enigheid wordt nagesproken. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar Zijn wil.

Natuurlijk geeft de Bijbel geen pasklare antwoorden op alle politieke vraagstukken. Wel geeft de Bijbel heldere uitgangspunten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Opkomen voor wie of wat kwetsbaar is. Het gaat daarbij om mensen maar ook om het milieu.
 • Mensen mogen na het werk tot rust komen. Daarvoor heeft God de zondag gegeven.
 • God geeft het leven. Daarom moeten we daar heel zuinig op zijn. Drank- en drugsmisbruik passen daar niet bij.
 • Genieten van onze rijkdom mag. Maar wel delen met wie het minder heeft.
 • De overheid moet staan voor veiligheid van burgers.

 

Waar gaan we voor: 

 • Bezuinigen is noodzakelijk. Voorzieningen voor kwetsbaren zoveel mogelijk ontzien.
 • Bezuinigen moet leiden tot een slanker ambtelijk apparaat. Daartoe meer samenwerken met andere overheden.
 • Stimuleren van kennis en innovatie op het gebied van duurzame energieopwekking (wind, zon en aardwarmte) en op het gebied van de landbouw en agrarische productverwerking. Op dit gebied zijn wij sterk en kunnen wij nog sterker worden.
 • Blijven inspannen voor een snellere openbare vervoerverbinding naar de Randstad en naar Zwolle.
 • Goed onderhouden van de openbare ruimte.
 • Op economisch gebied meer samenwerken met de gemeente Urk. Speerpunt daarbij is het ontwikkelen van een buitendijkse haven.
 • Zo weinig mogelijk zondag(avond) openstelling van winkels.
 • Samen met de sportclubs in de dorpen zoeken naar mogelijkheden om de sportvoorzieningen te verbeteren. Koppelen van functies.
 • Inzetten op vermindering alcoholgebruik door jongeren, omdat alcoholmisbruik op jonge leeftijd onherstelbare schade aanricht.
 • Armoede niet alleen bestrijden, maar ook proberen te voorkomen. Dus preventief beleid blijven ontwikkelen.

Leden