CU-SGP

Naam: CU-SGP

6 zetels

  Waar staan we voor

De fractie van ChristenUnie-SGP bestaat uit twee partijen en vormt een collegiale gecombineerde fractie. Het uitgangspunt voor het politieke handelen van deze partijen is de Bijbel, die door de drie formulieren van enigheid wordt nagesproken. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid willen wij Zijn wil volgen.

Natuurlijk geeft de Bijbel geen pasklare antwoorden op alle politieke vraagstukken. Wel geeft de Bijbel heldere uitgangspunten. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Opkomen voor wie of wat kwetsbaar is. Het gaat daarbij om mensen maar ook om het milieu.
  • Mensen mogen na het werk tot rust komen. Daarvoor heeft God de zondag gegeven.
  • God geeft het leven. Daarom moeten we daar heel zuinig op zijn. Drank- en drugsmisbruik passen daar niet bij.
  • Genieten van onze rijkdom mag. Maar wel delen met wie het minder heeft.
  • De overheid moet staan voor veiligheid van burgers.

 Waar gaan we voor 

Samenleving

1. Eerlijk bestuur

Het bestuur moet oog hebben voor alle inwoners van gemeente Noordoostpolder! Ook gaan we zorgvuldig om met gemeenschapsgeld.

2. Zorg én perspectief

Goede zorg voor onze inwoners is belangrijk. We creëren vangnetten en kansen waar nodig.

3. Zondag = rustdag

Wij koesteren de zondag als een geschenk, een dag van rust.

Leefomgeving

1. Bereikbaarheid = belangrijk

Onze polder moet bereikbaar zijn en blijven voor onze inwoners. Ook binnen de polder moeten afstanden makkelijk te overbruggen zijn. Wij blijven investeren in infrastructuur en OV!

2. Groen en generatieproof

Wij willen onze nog jonge polder voor komende generaties gezond houden. We zetten in op duurzaamheid.

3. Dé agrarische gemeente van Nederland

De komende jaren profileren wij ons als dé agrarische gemeente van Nederland. Wij geven ruimte aan innovatie. De Noordoostpolder blijft de pioniersplek bij uitstek.

Werkgelegenheid

1. Goede wisselwerking onderwijs - bedrijfsleven

Onderwijs en bedrijfsleven moeten meer op elkaar aansluiten. Wij ondersteunen initiatieven die dit stimuleren.

2. Werkgelegenheid voor iedereen!

Wij willen dat er voor alle inwoners werkgelegenheid is. Óók voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

3. Gunstig vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Wij willen nieuwe bedrijven warm onthalen en bestaande bedrijven stimuleren!