D66

Naam: D66

1 zetel

Wij staan voor:

D66 staat voor vrijheid van denken, geloven en handelen. Even belangrijk als deze vrijheid is de verbondenheid die de individuele leden van een samenleving met elkaar hebben. Dit is in de kern de sociaal-liberale inspiratie. Het gaat D66 om Noordoostpoldernaren in hun gemeenschap(pen).

Dit betekent nieuwe verbindingen met het maatschappelijk middenveld om oplossingen voor maatschappelijke kwesties te vinden. De mens staat centraal, niet het systeem. In dat streven naar vernieuwing, zijn veranderingsgezindheid en creativiteit te herkennen. D66 is een niet-dogmatische progressieve partij.

De politiek kan niet vasthouden aan de gebruikelijke aanpak. Hoe immers kan er iets nieuws opkomen, als wij bij het oude blijven? Wij geloven niet in maakbaarheid, maar vertrouwen een vrije ontwikkeling waarmee middelen worden ontdekt en ontwikkeld opdat Noordoostpoldernaren hun mogelijkheden realiseren.

Kortom, onze fractie is gericht op de ontwikkeling van een open gemeenschap van Noordoostpoldernaren. In onze aanpak zijn verbinding, duurzame ontwikkeling en vrijheid ons doel.

 

Wij gaan voor een andere gemeente.

Een andere gemeente, waarin meer ruimte is voor zelfverantwoordelijkheid van en participatie door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. D66 heeft hierin al resultaten geboekt: er is nu een succesvol burgerpanel en co-creatie wordt al toegepast bij het maken van beleid.

Een andere gemeente met een goede duale scheiding tussen uitvoering van beleid (college) en beleid maken inclusief de controle erop (de raad). Onze fractie laat zich hierin zien als leidend voorbeeld.

Een andere gemeente die Noordoostpoldernaren ondersteunt en meeneemt naar volgende decennia.

Een andere gemeente met goede visies op duurzame ontwikkeling, leefbaarheid in dorpen en wijken, economische ontwikkeling, onderwijs, gemeenschapsvorming en kerntaken van de gemeente.

Een andere gemeente die met goede cockpitinformatie werkt. Niet alleen met de financiële stresstest die dankzij D66 is uitgevoerd. Maar ook met indicatoren voor de meer ‘zachte’ kanten van het gemeentelijke werk zoals samenwerking, vertrouwen, sociale samenhang en verbinding.