de heer M.H. (Marten) Venema

de heer M.H. (Marten) Venema

Foto van de heer M.H. (Marten) Venema

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Ik ben Marten Venema. Getrouwd met Raquel Da Silva en vader van Nelson en Carmem. Ik ben bij GroenLinks betrokken omdat ik de beide belangrijke uitgangspunten van deze partij, duurzaam en sociaal, erg belangrijk vind. Wat ‘duurzaam’ betreft, vind ik het bijvoorbeeld belangrijk om het unieke karakter van onze polder te handhaven, inclusief het ‘groen’, en te zoeken naar duurzame vormen van energie. Fietsverkeer en het openbaar vervoer moeten een volwaardig alternatief worden van het autoverkeer. Daarnaast is een sociale gemeente erg belangrijk. Zorg hebben voor elkaar, als inwoners van een straat, buurt of wijk, maar zeker ook aandacht hebben voor mensen die zichzelf minder goed kunnen redden in onze snelle en ingewikkelde samenleving: ouderen, gehandicapten, minderheidsgroepen, jongeren etc.