mevrouw M.T.B. (Maria) Droog-Smit

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: mevrouw M.T.B. (Maria) Droog-Smit

m.droog@noordoostpolder.nl

Algemeen

Maria Droog-Smit. Ik ben intens verbonden met de Noordoostpolder. In de buurt van Emmeloord opgegroeid en na wat studie-uitstapjes in de polder terug gekeerd om hier te werken als wijkverpleegkundige. Na ons trouwen nog wat parttime gewerkt en toen de kinderen kwamen fulltime moeder en mede-onderneemster geweest. Sinds 2 jaar begeleid ik met een collega uitvaarten. Corridor uitvaartverzorging.

Ruim 10 jaar geleden ben ik actief geworden binnen het CDA. Vanuit een verbonden zijn met deze gemeente en de verantwoordelijkheid van zorgen voor goede randvoorwaarden voor de bewoners ben ik begonnen aan mijn raadslidmaatschap. Binnen de fractie heb ik mij altijd bezig gehouden met samenlevingszaken. De onderwerpen die daaronder vallen zijn mij uit het hart gegrepen. Het volgt de levenslijn van de mensen van jeugd-onderwijs-sport tot de zorg voor de ouderen en sociaal zwakken. Het wordt de “zachte” commissie genoemd, maar is in mijn ogen de belangrijkste, want het gaat over het welbevinden van mensen. Het CDA gedachtegoed geeft mij uitstekende handvaten om namens u allen de juiste keuzes te maken.

Nevenfuncties

  • mede-onderneemster akkerbouwbedrijf (maatschap Droog-Smit)
  • mede-ondernemer uitvaartonderneming Corridor uitvaartverzorging
  • voorzitter Lourdeswerk NOP
  • lid centrale clientenraad zorggroep Oude en Nieuwe Land
  • voorzitter clientenraad Markehof
  • voorganger in viering RK kerk Marknesse Ireneüsparochie

Functie historie

2014

  • Onbekend - 27 mrt. 2014 Raadslid, CDA
  • Onbekend - 27 mrt. 2014 Commissie voorzitter, Raadscommissie WO
  • Onbekend - 27 mrt. 2014 Raadslid, Raadscommissie SLZ
  • Onbekend - 27 mrt. 2014 Raadslid, Rekenkamer
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens