ONS

Naam: ONS

4 zetels

Waar staan we voor: 

ONS Noordoostpolder is opgericht in 2005 door verontruste burgers die zich niet meer serieus genomen voelden door het bestuur van de gemeente NOP. Sinds 2006 zit ONS in de raad met drie raadsleden. Gedreven door de potentie die de NOP bezit is het een waardevolle uitdaging om met elkaar de NOP te versterken voor de toekomst. Niet alleen denken, maar juist doen! ONS Noordoostpolder wil u als burger nauw betrekken in de politiek. Wij bieden een korte lijn! Wij zijn bereikbaar voor u! Wij zetten ons volledig in door middel van een democratisch en duaal beleid voor de realisatie van Onze Nieuwe Samenleving na te streven vanuit de idealen van onze inspiratoren: Willem van Oranje, Erasmus, Thorbecke, Willem Drees en Pim Fortuyn. Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare!

 

Waar gaan we voor: 

De ONS fractie staat voor een transparant en duaal beleid waarbij serieus rekening gehouden wordt met de burger. Op dit gebied heeft de politiek van gemeente Noordoostpolder nog een eind te gaan. De burger wordt veel onthouden en de burger krijgt veel voor de kiezen. Dat willen we anders zien. ONS staat voor goed en verantwoord financieel beleid. ONS hecht daarnaast waarde aan goede lokale zorg en behoud van de landschappelijke en culturele identiteit van de NOP.