Politieke Unie

Naam: Politieke Unie

6 zetels

Het doel van de Politieke Unie is om via het werk in de commissie en gemeenteraad een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming in onze gemeente.

De Politieke Unie is een lokale partij. Voor ons staat het belang van de inwoners van de Noordoostpolder voorop. Wij willen onze bewoners geen landelijke partijkaders opdringen, maar het beleid baseren op wat de inwoners aangeven. Politiek heeft alleen kansen als ze dicht bij de burgers blijft.

De Politieke Unie is een positief kritische partij met ervaring in het bestuur en in de oppositie. Wij benaderen voorstellen onder het motto: “Steun waar het kan en kritiek waar nodig”. De Politieke Unie kijkt eerst naar de mogelijkheden terwijl anderen vaak eerst de moeilijkheden benadrukken. Als we ideeën positief benaderen, stimuleert dat de creativiteit van de burgers. Wij stellen ons steeds de vraag of voorstellen goed zijn voor de Polderbewoners van nu en in de toekomst.

 Wat willen we bereiken

Wij doen ons best om in deze periode van tegenvallende economische groei de nadruk te leggen op het behoud van voorzieningen en het uitstellen of aanpassen van grote plannen die een grote financiële bijdrage van de gemeente vragen. Zo vinden wij het niet verantwoord om extra te investeren in de centrumplannen, de Poldertoren en in de woningbouw in de Wellerwaard.

Het is goed dat we signalen van burgers ontvangen waarin ze aangeven dat ze achter voorstellen van onze fractie staan. Die signalen geven ons ook energie om het gemeenteraadswerk te doen. Niet vanuit de vanzelfsprekendheid van de macht, maar als vertegenwoordigers van de burgers die behoefte hebben aan duidelijke besluiten die een positieve invloed hebben op hun leefomgeving.

Onze fractie roept burgers op om tijdens commissie en raadsvergaderingen ook eens op de tribune plaats te nemen. U kunt daar “live” aanschouwen hoe de raadsleden hun taak oppakken. Een volle tribune geeft ook een beter debat in de vergaderingen. Het geeft u ook de kans om goed na te denken op welke partij of welke persoon u in maart 2014 uw stem gaat uitbrengen.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens