PvdA

Naam: PvdA

2 zetels

PvdA-NOP wil de verhalen van onze inwoners omzetten in eerlijk sociaal democratisch beleid.

Een aantal belangrijke punten uit ons programma 2022-2026 laat zien waar wij voor staan:

 • Wij willen een Global Goals gemeente worden 
 • Een goed herstelprogramma tijdens en na corona 
 • Een lokaal ombudsteam
 • Goede bereikbaarheid en de Lelylijn 
 • Voldoende sociale woningbouw
 • We maken een langetermijnplan voor het verlagen van sociaal economische gezondheidsverschillen
 • We werken op basis van vertrouwen in de bijstand
 • Geen discriminatie op de arbeidsmarkt en stages 
 • Extra regelingen voor de laagste inkomens
 • We zetten in op betaalde krachten in de buurthuizen en meer jeugdwerkers 
 • De energietransitie mag de ongelijkheid niet vergroten 
 • Gezonde leer- en leefomgeving voor iedereen in de Noordoostpolder.

Zodat  we voor en met iedereen een ontspannen, milde en ruimhartige samenleving hebben en houden.