Raadscommissie SLZ

Raadscommissie SLZ

Contact informatie

Contact informatie:

Commissiegriffier: E. Kroon (Elles)
E-mail: e.kroon@noordoostpolder.nl

raadscommissie Samenlevingszaken met als beleidsterreinen:

  • Leren in Noordoostpolder:
    onderwijstaken, onderwijshuisvesting, volwassenen-educatie, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk;
  • Ontspannen in Noordoostpolder:
    zwembad, sportaccomodaties, bevorderen sportbeoefening, centrum kunstzinnige vorming, bibliotheek, cutuur, cultureel erfgoed, media, recreatie en toerisme;
  • Maatschappelijke participatie:
    ouderenbeleid, minderhedenbeleid, armoedebeleid, uitstroombevordering, sociale werkvoorziening, re-integratiebeleid, maatschappelijke zorg, sociaal-cultureel werk, vervoers- en woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning, volksgezondheid.

Leden