Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Contact informatie

Contact informatie:

Rekenkamercommissie Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

De rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie versterkt de controlerende rol van de raad en draagt bij aan de transparantie van het gemeentelijk functioneren.

Missie
De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Noordoostpolder, in het bijzonder doordat rekenkameronderzoek de controlerende rol van de gemeenteraad versterkt.

Hiervoor doet de rekenkamercommissie onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan. Hierbij is de rekenkamercommissie onafhankelijk van zowel de gemeenteraad als het college. Vanaf eind 2004 is ze met haar werkzaamheden begonnen.

Wat heeft de rekenkamercommissie tot nu toe gedaan?

De activiteiten van de rekenkamercommissie zijn terug te lezen in de jaarverslagen. Het jaarplan vertelt u wat de rekenkamercommissie komend jaar van plan is.

De onderzoeken en verdere documentatie zijn te vinden onder 'documenten' en 'rekenkamercommissie' op deze website.

 

Leden