VVD

Naam: VVD

3 zetels

Waar ga je voor

De VVD gaat zowel landelijk als lokaal voor lage lasten voor burgers en bedrijven en een kleine krachtige overheid met minder regelgeving.

De afgelopen 2 jaar heeft onze partij mooie dingen gerealiseerd; zoals Emmeloord als World Potato City en afschaffen van de hondenbelasting. Wij konden niet voorkomen dat de OZB met 42% verhoogd is, ondanks alle suggesties die wij gedaan hebben. Wij maken ons sterk om te zorgen dat iedereen die kàn werken ook daadwerkelijk aan het werk gaat. Degenen die hulp nodig hebben, kunnen op onze steun blijven rekenen.

De poldertoren is een landmark die in stand gehouden moet worden. Wij houden echter de vinger aan de pols ten aanzien van de beheerskosten en ook bij de ontwikkeling van De Deel en het masterplan Sport, er mogen geen budgetoverschrijdingen meer plaatsvinden, de bodem is in letterlijke zin in zicht. De VVD maakt zich zorgen over de grondexploitatie en daaraan gerelateerd de gemeentekas en wil er alles aan doen om deze voor de toekomst weer gezond te krijgen.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens