nieuws

Lees hier het jaarverslag 2021 van de gemeenteraad Noordoostpolder.

Periode: 2020

Jaar geselecteerd: 2020

2024 2023 2022 2021 2020

Conclusie burgemeester Westmaas: we zijn tot veel beter positiespel gekomen

15 december 2020

Noordoostpolder is best een normale gemeente, concludeert waarnemend burgemeester Jan Westmaas na zijn verkenningen naar de verhoudingen tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Dat was een belangrijke opdracht bij zijn aantreden na het vertrek van burgemeester Bouman.

Lees meer

Gemeenteraad ondersteunt ZZL-aanvraag Basiskamp Kuinderbos en drie routes

15 december 2020

De gemeenteraad zette maandag unaniem het licht op groen voor een ZZL-aanvraag voor het Basiskamp Kuinderbos en drie andere recreatieve projecten. Voor het evenemententerrein met een horecavoorziening vraagt Staatsbosbeheer drie ton aan. De provincie beslist daar uiteindelijk over.

Lees meer

Westmaas vertrouwt op verstandig gedrag polderbewoners

15 december 2020

Burgemeester Westmaas vertrouwt erop dat inwoners van de Noordoostpolder verstandig omgaan met de coronamaatregelen en met het verbod op vuurwerk. Dat antwoordde hij maandagavond op vragen van ONS-fractievoorzitter Berthoo Lammers. Die uitte zijn zorgen over ‘fricties in de samenleving’ over de coronamaatregelen.

Lees meer

Noordoostpolder zoekt nieuwe burgemeester

08 december 2020

In een speciale vergadering besprak de gemeenteraad vanavond met de commissaris van de Koning, Leen Verbeek, welk type burgemeester de gemeente Noordoostpolder nodig heeft. “Samengevat heeft Noordoostpolder behoefte aan een integere, ervaren bestuurder met overwicht. Iemand die weet te verbinden en die beschikt over natuurlijk leiderschap, humor en empathisch vermogen”, vatte Toon van Steen, voorzitter van de profielschetscommissie, het profiel samen. “De burgemeester van Noordoostpolder is daarnaast een netwerker, met oog voor samenwerking in de regio”, zo vervolgde hij. Op basis van deze zogeheten profielschets stelt de commissaris de vacature op, die volgende week opengesteld wordt.

Lees meer

Gemeenteraad wil effecten bezuinigingen verzachten

10 november 2020

De gemeenteraad wil de pijn van de bezuinigingen de komende twee jaar ‘verzachten’. Daarom moet het college van B en W in het voorjaar een plan presenteren waarin voor 9 ton aan bezuinigingen wordt teruggedraaid. Op de VVD na stemden alle partijen in met die opdracht aan wethouder Wijnants.

Lees meer

Struweelplan moet kansen weidevogels verbeteren

10 november 2020

Als het aan de gemeenteraad ligt, komt er op de akkers in de Noordoostpolder meer ruimte voor struiken en planten. Daarmee hopen de partijen de polder aantrekkelijker voor weidevogels en klein wild te maken. Ze willen dat het college zich hard maakt voor een ‘struweelplan’, waarbij de provincie subsidie beschikbaar stelt aan agrariërs die willen meewerken.

Lees meer

Gemeenteraad heeft behoefte aan openbaar toilet

10 november 2020

Wethouder Haagsma moet komend voorjaar drie opties presenteren voor een openbaar toilet in het centrum van Emmeloord. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem voor een amendement van CDA en PvdA. Volgens de partijen past zo’n voorziening bij een aantrekkelijk en gastvrij centrum.

Lees meer

Gemeenteraad akkoord met plannen voor De Boei

10 november 2020

De gemeenteraad heeft de bouw van 32 appartementen op De Boei mogelijk gemaakt. Ook komt er detailhandel waaronder de Jumbo-supermarkt die gaat verhuizen. Alleen Sacha Werkman van ONS stemde tegen. Zij vindt een dertien meter hoog gebouw niet passen in het centrum. Ook is ze geen voorstander van een uitgang aan de kant van de Paardenmarkt. Het Jumboplein blijft straks beschikbaar voor parkeren. De bouw van het pand aan De Boei start begin volgend jaar.

Lees meer

Goodiebag en maximaal 90 euro voor mantelzorgers

10 november 2020

Ruim 780 mantelzorgers in de Noordoostpolder krijgen vandaag (dinsdag) een goodiebag met cadeautjes en producten van polderondernemers. Ook ontvangen ze op deze Dag van de Mantelzorg een bedrag van maximaal 90 euro. Dat meldde wethouder Uitdewilligen maandagavond in de gemeenteraad.

Lees meer

Mondkapjes voor minima

20 oktober 2020

Gemeente Noordoostpolder zorgt dat voedselbanken voldoende mondkapjes op voorraad hebben voor minima. Met die mededeling maakte wethouder Uitdewilligen maandagavond een motie van het CDA overbodig. De partij wilde zorgen dat minima in de polder ook over mondkapjes kunnen beschikken.

Lees meer

Gemeenten en politie praten in november over aanpak vuurwerkoverlast

20 oktober 2020

Gemeenten en politie in Flevoland bepalen begin november hoe ze vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling gaan aanpakken. Dat antwoordde burgemeester Westmaas van gemeente Noordoostpolder maandagavond in de gemeenteraad op vragen van de VVD. Die partij krijgt nu al signalen over vuurwerkoverlast.

Lees meer

Stukken over vertrek burgemeester Bouman blijven geheim

20 oktober 2020

Een memo en een verslag van een besloten raadsvergadering over het vertrek van burgemeester Bouman blijven geheim. De Stentor heeft deze stukken opgevraagd bij de gemeente Noordoostpolder, maar volgens het college van B en W raken personen beschadigd als de stukken openbaar gemaakt worden.

Lees meer

Noordoostpolder onderzoekt kansen erfpacht

20 oktober 2020

Gemeente Noordoostpolder gaat onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van erfpachtconstructies. Woningzoekers kopen daarbij een huis, maar huren de grond. Wethouder Uitdewilligen nam maandagavond in de gemeenteraad een motie over van de Politieke Unie.

Lees meer

Gemeenteraad akkoord met huisvesting driehonderd arbeidsmigranten aan de Enserweg

20 oktober 2020

De gemeenteraad heeft geen bezwaar tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Enserweg. Level One wil daar een onderkomen bouwen voor maximaal driehonderd buitenlandse werkkrachten. Alleen de PvdA stemde maandagavond in de gemeenteraad tegen.

Lees meer

Gemeenteraad ondersteunt collega’s Zoetermeer

15 september 2020

De gemeenteraad van Noordoostpolder ondersteunt de collega’s van de raad in Zoetermeer. Die voeren actie omdat gemeentes steeds meer taken van het Rijk krijgen, maar niet voldoende geld voor de uitvoering daarvan. Veel gemeentes, waaronder Noordoostpolder, moeten daarom bezuinigen. De afgelopen maanden ondersteunden veel gemeenteraden daarom al de actie vanuit Zoetermeer.

Lees meer

Begin 2021 voorstel voor huisvesting cultuurbedrijf

15 september 2020

De gemeenteraad hoeft zich pas begin 2021 het hoofd te buigen over mogelijk gezamenlijke huisvesting van verschillende culturele instellingen. Dat bevestigde wethouder Haagsma maandagavond richting ONS, D66 en PvdA bij het vaststellen van de Cultuuragenda. Die partijen wilden weten of er nog wel discussie over het onderwerp zou komen.

Lees meer

Geen kaders maar bouwstenen voor gebiedsmarketing

15 september 2020

De gemeenteraad stelde maandagavond geen kaders, maar bouwstenen vast voor de gebiedsmarketing van Noordoostpolder. Verschillende partijen vielen over het woord kaders en zagen liever invalshoeken, leidraden of bouwstenen als alternatief. Uiteindelijk koos de meerderheid voor dat laatste.

Lees meer

Gemeenteraad twee minuten geschorst voor appen of mailen

15 september 2020

Nieuw fenomeen in de politiek: burgemeester Westmaas van gemeente Noordoostpolder introduceerde maandagavond een appschorsing. In die twee minuten konden de gemeenteraadsleden per app of mail de felicitaties overbrengen aan twee nieuwe plaatsvervangende griffiers.

Lees meer

Vacature extern lid van de rekenkamercommissie

01 september 2020

De gemeente Noordoostpolder (ruim 46.000 inwoners) heeft een rekenkamercommissie die bestaat uit drie raadsleden en drie externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming. Er ontstaat per januari 2021 een vacature voor een extern lid van de rekenkamercommissie.

Lees meer

Raadsvergaderingen op 1,5 meter

21 augustus 2020

Op maandag 24 augustus eindigt het politiek reces van de gemeenteraad van Noordoostpolder. De vergaderingen gaan voor een deel weer fysiek plaats vinden in het gemeentehuis. Overige zijn digitaal.

Lees meer

Gemeenteraad draait aangekondigde bezuinigingen niet terug

02 juli 2020

Gemeente Noordoostpolder gaat de komende jaren 1,2 miljoen euro besparen en de OZB met 1 procent verhogen. Pogingen van ChristenUnie-SGP en de SP om de bezuinigingen te ‘dempen’ kregen dinsdag niet de handen van een meerderheid van de gemeenteraad op elkaar.

Lees meer

Invoering recycle-tarief afvalinzameling Noordoostpolder

02 juli 2020

Een sterk verdeelde gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met de invoering van het Recycle-tarief in de Noordoostpolder. Wethouder Simonse denkt dat daarmee de gemiddelde hoeveelheid restafval naar 60 kilo per huishouden gaat.

Lees meer

Oorlogsmonument terug naar oude plek

02 juli 2020

Het oorlogsmonument in Emmeloord gaat terug naar de oude locatie bij de KJ-straat. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich dinsdagavond achter een motie van ONS, D66, SP en PvdA. Die partijen vinden dat het monument een ‘waardige plek’ in het centrum moet hebben en dat is op de huidige locatie bij de Golfslag niet het geval, oordeelt de gemeenteraad. Volgens wethouder Haagsma is het nog wel een uitdaging om het monument een plek te geven.

Lees meer

Gesprek over Zwarte Piet bij intocht in de polder

30 juni 2020

Wat GroenLinks betreft zijn zwarte Pieten niet langer welkom bij de intocht van Sinterklaas in de Noordoostpolder. Burgemeester Westmaas is persoonlijk daar ook voorstander van, maar volgens hem heeft hij bij het verlenen van een vergunning geen invloed op de kleur van de Pieten.

Lees meer

Gemeenteraad neemt vanavond pas besluiten over bezuinigingen

30 juni 2020

De gemeenteraad had maandag aan acht uur vergaderen niet genoeg voor het nemen van besluiten over de Perspectiefnota en meer dan dertig moties. Dat betekent dat de lokale politiek dinsdagavond opnieuw bij elkaar komt. Dan moet onder meer blijken of de gemeenteraad vasthoudt aan de bezuinigingen en een 1 procent OZB-verhoging die het college voorstelt.

Lees meer

Noordoostpolderpolder wil vluchtelingenkinderen Lesbos opvangen

04 juni 2020

Nederland moet vijfhonderd minderjarige asielzoekers uit vluchtelingenkampen in Griekenland opvangen. Dat vindt de gemeenteraad van de Noordoostpolder. Met negentien stemmen voor nam de raad een motie van GroenLinks en PvdA aan.

Lees meer

Bosbad wordt geen subtropisch zwembad

03 juni 2020

Baantjes trekken onder subtropische omstandigheden blijft ook de komende jaren niet mogelijk in de Noordoostpolder. De gemeenteraad ziet dat voorstel van ONS niet zitten, zo bleek dinsdagavond tijdens de online raadvergadering. Liever gaat de politiek voor een grootscheepse verbouwing die ruim 14 miljoen euro gaat kosten.

Lees meer

Geen weg terug voor afsluiten Franc

03 juni 2020

Na een jarenlang traject waren er vanwege technische problemen ook nog eens twee online raadvergaderingen voor nodig, maar er is geen weg terug voor het afsluiten van de Franc. Volgens de gemeenteraad is ondanks de onvrede van drie ondernemers het proces goed doorlopen.

Lees meer

Gemeenteraad komt ondanks harde woorden dichter bij elkaar

26 mei 2020

De gemeenteraad schaarde zich maandag unaniem achter de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over ‘passend organiseren’ en de rol van de gemeenteraad. VVD en Politieke Unie moesten daarbij knarsetanden. Beide coalitiepartijen herkennen zich niet in de conclusies, maar trokken onder grote druk van de andere partijen een amendement terug. Daarmee wilden ze de conclusies van tafel halen, maar wél met de aanbevelingen aan de slag.

Lees meer

Persbericht rekenkamercommissie Noordoostpolder over rapport Energietransitie

20 mei 2020

Gemeentelijke inspanningen aan de energietransitie kunnen meer zichtbaar worden gemaakt Om bij te dragen aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan heeft de gemeente Noordoostpolder de hoge ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft in beeld gebracht of het beleid om deze ambitie te realiseren logisch, helder en doeltreffend is en welke rol de raad hierbij heeft gespeeld. Dit onderzoek betreft zowel een terugblik op de totstandkoming en uitvoering van het beleid in de afgelopen jaren (periode 2017-juni 2019), als een vooruitblik op te verwachten resultaten en mogelijke verbeterpunten in de komende jaren.

Lees meer

Persbericht rekenkamercommissie over rapport Passend Organiseren

23 april 2020

Tien jaar na de introductie van passend organiseren in de gemeente Noordoostpolder, heeft de rekenkamercommissie onderzocht wat de gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn voor de gemeenteraad.

Lees meer

Aan alle inwoners van Noordoostpolder

22 april 2020

We zijn enorm trots op de manier waarop iedereen zich inzet en extra prestaties levert om samen door deze coronacrisis heen te komen. Trots ook op de manier waarop iedereen zich houdt aan de geldende maatregelen. Dank daarvoor. Wij leven mee met hen die ziek zijn of die door het virus een familielid hebben verloren en wensen hen heel veel sterkte. We blijven staan voor veel uitdagingen. We hebben dan ook ontzettend veel respect voor iedereen die bijdraagt aan de zorg, het onderwijs en de veiligheid in onze gemeente. Alle hens aan dek. Veel van onze ondernemers kennen ook ongekend zware tijden. Laten we elkaar vooral helpen. Wij ondersteunen daar waar we kunnen. Hou vol!

Lees meer

Geen onderzoek naar woningbeleggers

15 april 2020

De gemeenteraad heeft geen behoefte aan een onderzoek naar de impact van beleggers die woningen kopen op de woningmarkt. Volgens de PvdA belemmeren ze voor andere doelgroepen mogelijk de kans op een woning, terwijl er nu al een tekort is aan huizen. De partij wil daarom dat een extern bureau een onderzoek doet.

Lees meer

Groen licht voor woningbouw op locatie Dokter Jansencentrum

15 april 2020

Zoals verwacht zette de gemeenteraad dinsdagavond het sein op groen voor woningbouw op de locatie van het Dokter Jansencentrum. Aan een motie van D66 en ONS om daar meer prioriteit te geven aan seniorenwoningen had de politiek op GroenLinks na geen behoefte.

Lees meer

Online gemeenteraadsvergadering verloopt buitengewoon goed

15 april 2020

De eerste online gemeenteraadsvergadering van de Noordoostpolder verliep dinsdagavond ‘buitengewoon goed’. Dat zei burgemeester Westmaas vlak voordat hij die historische videobijeenkomst afsloot. Daarna deelden verschillende raadsleden op de sociale media hetzelfde enthousiasme over het op afstand vergaderen in coronatijd.

Lees meer

Gemeenteraad wijst landelijke politiek op belang Lelylijn

15 april 2020

Alle landelijke politieke partijen moeten de aanleg van de Lelylijn volgend jaar in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. Dat vindt althans de voltallige gemeenteraad van Noordoostpolder. Die nam dinsdagavond unaniem een motie van CDA en D66 over.

Lees meer

Raadvergadering op 14 april via videoverbinding

07 april 2020

De gemeenteraad van Noordoostpolder vergadert dinsdagavond 14 april vanaf 19.30 uur via een videoverbinding. Fysiek vergaderen was door de coronamaatregelen niet mogelijk. De vergadering is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Lees meer

Wat betekent het Coronavirus voor besluitvorming door de gemeenteraad in Noordoostpolder?

19 maart 2020

In heel Nederland nemen gemeenteraden maatregelen in verband met Covid-19. Vergaderingen worden afgezegd of gaan in afgeslankte versie door, zonder publiek. Het is een ongebruikelijke situatie die ook nog al wat vragen oproept. Wat betekent het voor de gemeenteraad in Noordoostpolder?

Lees meer

Raadsvergadering 23 maart 2020 gaat niet door

13 maart 2020

In verband met de maatregelen van ons kabinet om de verspreiding van het Coronavirus in Nederland in te dammen, is door de voorzitter van de gemeenteraad besloten de vergadering op 23 maart niet uit te schrijven.

Lees meer

Gemeenteraad zet sein voor VO-campus op groen

25 februari 2020

De gemeenteraad maakt de komst van een VO-campus aan de Espelerlaan mogelijk. Hoe het scholencomplex er straks uitziet, moet de komende maanden blijken. Dan moet ook duidelijk zijn welke scholen en andere organisaties mee verhuizen.

Lees meer

Gemeenteraad verder zonder raadsleden Lindenbergh en Swart

25 februari 2020

De gemeenteraad nam maandagavond afscheid van VVD-raadslid Ellen Lindenbergh. Zij verhuist vanwege ‘gelukkige persoonlijke omstandigheden’ naar Noord-Holland. Ook Jan Swart van de Politieke Unie was maandag voor het laatst aanwezig. De functie van gemeenteraadslid past minder goed bij hem dan vooraf gehoopt. Swart was twee jaar raadslid.

Lees meer

Gemeenteraad schaart zich niet achter motie van Treurnis

04 februari 2020

Wel duidelijk signaal voor wethouder Wijnants en Simonse. Dat de wethouders Wijnants en Simonse niet sterk optreden rond het afsluiten van de Franc is voor de gemeenteraad helder, maar een ‘motie van treurnis’ vinden de meeste partijen te ver gaan. D66, PvdA, ONS scharen zich wel achter de SP die van een ‘procedurele miskleun’ spreekt.

Lees meer

Gemeenteraad zet unaniem vraagtekens bij trap-op-trap-af principe

04 februari 2020

De gemeenteraad schaarde zich maandagavond unaniem achter een motie van de Politieke Unie over het trap-op-trap-af principe. Daarop baseert de Rijksoverheid de financiële bijdrages aan de gemeenten. “We krijgen steeds meer taken, zonder de daarbij behorende knaken”, vindt Toon van Steen van Politieke Unie.

Lees meer

Toekomst sociaal domein leidt nu al tot lange discussie

28 januari 2020

Wethouder Uitdewilligen moet niet twee maar vier scenario’s uitwerken over de toekomst van het sociaal domein. Dat dwong de gemeenteraad maandagavond na een lange vergadering af. Noordoostpolder stevent net zoals veel gemeenten af op een miljoenentekort op bijvoorbeeld Jeugdzorg en Wmo.

Lees meer

Gemeenteraad kiest voor eerlijke en rechtvaardige afvalinzameling

28 januari 2020

Polderbewoners die afval goed scheiden zijn straks goedkoper uit. De gemeenteraad koos maandagavond voor een systeem waarbij inwoners per keer dat zij de container voor restafval aan de straat zetten gaan betalen. Hoe vaker ze dat doen, hoe duurder ze uiteindelijk uit zijn.

Lees meer

Uitstel verbreding N50 onacceptabel

28 januari 2020

Noordoostpolder probeert samen met andere gemeenten en Flevoland en Overijssel vertraging van de verbreding van de N50 te voorkomen. Dat antwoordde wethouder Simonse maandagavond in de gemeenteraad op vragen van ChristenUnie-SGP.

Lees meer

PvdA wil actie tegen krapte op woningmarkt

28 januari 2020

De PvdA wil dat de gemeente wat doet tegen de krapte op de woningmarkt. Volgens de socialisten is het probleem in de Noordoostpolder groter dan in de rest van Nederland. “Steeds vaker kopen investeerders woningen en dat heeft een prijsopdrijvend effect”, vindt Rien van der Velde.

Lees meer