Advies informateurs Noordoostpolder: verken eerst huidige coalitie

Gepubliceerd op: 10 april 2018 16:30

Op maandag 9 april hebben informateurs Hennie Bogaards en Breunis van de Weerd hun advies voor de nieuwe coalitie van gemeente Noordoostpolder toegelicht. Uit de gesprekken is gebleken dat voortzetting van de huidige coalitie de meest reële optie is; CDA, CU/SGP, Politieke Unie en VVD. Dat zou ook recht doen aan de verkiezingsuitslag, waarbij de huidige coalitie netto 1 zetel heeft gewonnen.
Maar om de coalitie voort te kunnen zetten is het nodig in gesprek te gaan met de VVD, vanwege uitlatingen tijdens de verkiezingscampagne.

Vier partijen voor een stabiele coalitie
Een coalitie van de drie partijen CDA, CU/SGP en Politieke Unie heeft samen maar een kleine meerderheid van 15 zetels. Voor een stabiele coalitie zijn ca. 17 raadssleden nodig. Een coalitie van drie partijen heeft daarom niet de voorkeur.
Het vertrekpunt voor de coalitie is een samenwerking tussen CDA en CU/SGP. De Politieke Unie is een logische derde partij. Daarmee ligt een basis van waaruit verder gezocht kan worden naar een vierde partij.

De VVD lijkt de meest reële optie. Echter de uitlatingen tijdens de verkiezingscampagne over onder andere centrumontwikkeling en koopzondagen, vragen eerst om een gesprek met de lijsttrekker.

Alternatieve vier-partijencoalitie
Wanneer de VVD wegvalt als coalitiepartner dan kunnen theoretisch alle partijen toetreden die één of meer zetels in de raad hebben. Gelet op de verkiezingsuitslag vallen SP en D'66 af als verliezende partijen. ONS, PvdA en GL blijven over.
Zowel PvdA, als ONS zijn in dat geval een reële optie. Van Groen Links is nog onvoldoende duidelijk hoe zij een bestuurlijk rol pakken over een breder terrein dan duurzaamheid. De informateurs achten Groen Links daarom nog niet rijp voor deelname aan het college.