Gemeenteraad akkoord met Programmabegroting

Gepubliceerd op: 15 november 2018 13:11

De gemeenteraad nam maandagavond de zogenoemde Programmabegroting 2019-2022 aan. Volgens verwachting houdt de Noordoostpolder aan het einde van die periode in totaal 2,5 miljoen euro over. Partijen hadden daarom vooral vragen over onderdelen van de begroting.

ChristenUnie/SGP en Politieke Unie roepen het college bijvoorbeeld op om binnenkort een plan voor de Poldertoren te presenteren. Het CDA pleit voor een 'participatiekalender', waarop onderwerpen staan waarover polderbewoners kunnen meepraten. Burgers betrekken bij de besluitvorming is ook een van de speerpunten van het college. Dat wil de polder verder ontwikkelen en daarbij lef en daadkracht tonen.

ONS vindt dat het college teveel schrijft in clich├ęs en te weinig benoemt hoe het ambities gaat vertalen in wensen en doelstellingen. Volgens D66 blijft het college teveel hangen in de 'agrarische achtergrond van de polder'. De SP greep de behandeling van de Programmabegroting aan om de, volgens de partij, kwalijke gevolgen van de marktwerking in de zorg onder de aandacht te brengen.

PvdA ziet vooral 'mogelijkheden'. Ook GroenLinks is positief over de begroting, maar roept wel op om meer reserves op te bouwen, zodat de polder vlees op de botten heeft voor onverwachte tegenvallers of een nieuwe crisistijd.