Gemeenteraad ondersteunt ZZL-aanvraag Basiskamp Kuinderbos en drie routes

Gepubliceerd op: 15 december 2020 11:12

De gemeenteraad zette maandag unaniem het licht op groen voor een ZZL-aanvraag voor het Basiskamp Kuinderbos en drie andere recreatieve projecten. Voor het evenemententerrein met een horecavoorziening vraagt Staatsbosbeheer drie ton aan. De provincie beslist daar uiteindelijk over.


Dat geldt ook voor de sloeproute tussen Vollenhove, Waterloopbos en Schokland, een E-bike netwerk in de polder en een fietspad tussen Nagele en Schokland. Gemeente Noordoostpolder wil daarvoor 900.000 euro uittrekken, als de provincie 700.000 euro bijdraagt uit het ZZL-programma.


ONS wilde voor het besluit nog weten of de subsidie voor het horecadeel van Basiskamp Kuinderbos niet als verkapte overheidssteun kan worden beschouwd. Eerder droeg de overheid niet bij aan de horeca in het Waterloopbos, betoogde fractievoorzitter Lammers. Hij ging echter akkoord met de garantie van wethouder Wijnants dat bij ZZL-aanvragen standaard wordt gekeken of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.