Gemeenteraad spreekt niet over aanmeldcentrum dat er niet meer komt

Gepubliceerd op: 20 september 2022 09:09

Een aangekondigde motie van Politieke Unie, VVD en ONS tegen de komst van een aanmeldcentrum in Bant bleek maandagavond niet meer nodig. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) meldde eerder op de dag dat zo'n centrum voor asielzoekers niet meer in Bant komt. Burgemeester De Groot vatte de inhoud van de brief voor de gemeenteraadsvergadering kort samen. "Uit de vele gesprekken is gebleken dat er veel weerstand is tegen de komst van een aanmeldcentrum op deze locatie. Voor het college reden om daaraan geen medewerking te willen verlenen. En COA en de staatssecretaris nemen dat serieus", aldus De Groot.

De gemeente wil in 'constructief gesprek' blijven met het ministerie en het COA, stelt de burgemeester. Hij wijst erop dat de behoefte aan een tweede aanmeldcentrum naast Ter Apel groot blijft. "Maar welke vorm is onderwerp van gesprek. Ook duur en locatie zijn bespreekbaar." Wiemer Haagsma van de Politieke Unie trok na kort overleg met VVD en ONS de motie in. Wel roept hij het college op om 'eerst kaders op te halen bij de gemeenteraad', voordat ze met het ministerie en het COA rond de tafel gaan.