Gemeenteraad stemt in met beleid zonneweides

Gepubliceerd op: 02 april 2019 13:04

De gemeenteraad stelde maandagavond het beleid rond zonneweides vast. Ondanks dat de prioriteit ligt bij 'zon op het dak' heeft de Noordoostpolder ook landbouwgrond nodig om in 2030 'energieneutraal' te zijn. Dat ligt onder meer gevoelig bij coalitiepartij ChristenUnie-SGP.

Desondanks haalde het collegevoorstel een meerderheid. Daarin ligt de focus op het windmolengebied. De komende periode wordt de mogelijkheid van zonneweides bij de Noordermeerdijk onderzocht. Andere kansrijke locaties zijn het NLR/Waterloopbos en het glastuinbouwgebied. Alleen kiezen voor zonnepanelen op daken is volgens wethouder Haagsma niet realistisch, omdat het netwerk daar nog niet op is ingericht.

Met het vastgestelde beleid wil de gemeente een wildgroei aan zonneweides voorkomen en zuinig omspringen met landbouwgrond. GroenLinks kreeg een meerderheid van de gemeenteraad achter zich bij een pleidooi voor biodiversiteit. Volgens de partij kan een juiste plantenmix rondom zonneweides de natuurwaarden versterken.