Gemeenteraad vraagt aandacht voor ‘kwetsbare’ gemalen

Gepubliceerd op: 06 juni 2024 10:06

De gemeenteraad is er niet gerust op dat bij langdurige stroomuitval de drie grote gemalen in de Noordoostpolder blijven werken. Daarom roepen de partijen de Veiligheidsregio op om een onderzoek te doen naar aanvullende beheersmaatregelen.

GroenLinks kwam met het punt bij de behandeling van de zogenoemde risicoprofielen van de Veiligheidsregio Flevoland. Hylke Hekkenberg mist daarin aandacht voor de gemalen. Volgens hem is er geen back-up voor de energievoorziening als de stroom langdurig uitvalt, terwijl het voor polders cruciaal is dat de gemalen blijven werken. Hekkenberg wijst op de onrustige situatie in de wereld en het risico van een aanval op het energiesysteem.

Burgemeester De Groot ontraadde het amendement van Hekkenberg. Volgens hem zijn er noodaggregaten beschikbaar. Bovendien gaat de gemeenteraad met de oproep teveel op de stoel van het waterschap zitten. Die is immers verantwoordelijk voor het droog houden van de Noordoostpolder. Hekkenberg wijst erop dat in geval van nood ook ziekenhuizen, defensie en justitie aggregaten nodig hebben. Het is wat hem betreft dan geen zekerheid dat de gemalen voorrang krijgen.

Hekkenberg wil met zijn amendement vooral het onderwerp 'agenderen'. Alleen het CDA stemde tegen. "Wij gaan hier niet over. Dit is een motie voor de bühne", vindt Bert Geerts.