Gemeenteraad ziet niets in meer kaders voor dorpsbesturen

Gepubliceerd op: 12 oktober 2021 10:10

De gemeenteraad heeft geen behoefte aan veranderingen in de samenwerking met de dorpsbesturen. Een motie van de PvdA kreeg maandagavond bij de behandeling van het Rekenkamerrapport over de Dorpsvisies geen enkele steun. Raadslid Henk van der Linde zou de dorpsbesturen wat meer 'handvatten' willen meegeven.


De PvdA ziet bijvoorbeeld graag meer aandacht voor de sociale cohesie en de situatie rond arbeidsmigranten. Ook pleit de partij voor meer afstemming met de gemeenteraad. "Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd, maar een goed beeld over wat er niet is gerealiseerd ontbreekt. Daardoor kunnen we onze controlerende rol als raadslid niet goed uitvoeren", vindt Van der Linde.


Hij denkt ook dat de huidige constructie conflicten in de hand werkt, omdat de wensen van de dorpen niet altijd gelijk lopen met de verwachtingen van de gemeenteraad. Andere partijen zien niets in de veranderingen. "De PvdA schetst veel problemen die helemaal geen problemen zijn", vindt Lambregtse van ChristenUnie-SGP bijvoorbeeld. "U strijkt tegen de haren in van alle betrokkenen", vindt ook Van Steen van de Politieke Unie.


CDA'er Goos sprak zeven dorpsbestuurders en die zijn volgens hem allemaal heel tevreden over de samenwerking met de gemeente. Volgens Van der Linde zijn er wel degelijk 'kritische noten' hoorbaar en zouden sommige dorpsbestuurders juist graag wat meer kaders zien. Bij de stemming over zijn motie bleek er buiten de PvdA geen steun voor zijn voorstel.