Gemeenteraad ziet wolken aan de horizon

Gepubliceerd op: 14 november 2019 10:11

Met de tegenstem van de SP stemde de gemeenteraad maandagavond in met Programmabegroting 2020-2023. In tegensteling tot veel andere gemeenten staat de Noordoostpolder er financieel goed voor. Financieel wethouder Wijnants is dan ook 'trots' op de cijfers die het college presenteert.


De gemeenteraad heeft daar ook waardering voor, maar ziet aan de horizon ook wolken opdoemen. Die zijn elders in het land voorlopig donkerder dan in de polder. Toch nam de gemeenteraad een motie van VVD, ChristenUnie-SGP en ONS aan, waarin de partijen nogmaals vragen om een 'meerjarenperspectief'. Daarin moet het college grote investeringen opsommen die de komende jaren wachten. De SP had het meerjarenperspectief al eerder willen zien en stemde daarom tegen de begroting.


"We moeten kritisch kijken naar wat we kunnen en wat we willen", vindt ook Toon van Steen van de Politieke Unie met het oog op het mogelijke zwaardere weer, terwijl Hylke Hekkenberg van GroenLinks daar voor zichzelf al een antwoord op heeft. "Wij kiezen altijd voor de lange termijn. Energietransitie gaat voor een nieuw Bosbad, biodiversiteit gaat voor onderhoudsarm groen", geeft Hekkenberg voorbeelden.
De VVD vindt het 'erg frustrerend' dat de Afvalstoffenheffing flink omhoog gaat. "Daarmee wordt de burger gestraft die zijn afval steeds beter scheidt", aldus Jasper van Os, die toch 'schoorvoetend' akkoord gaat met de verhoging.