Hoe stem ik

Gepubliceerd op: 19 januari 2018 17:01

U ontvangt uiterlijk 3 maart een stempas. Hiermee kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Op de stempas vindt u informatie over het dichtstbijzijnde stembureau en over wat u kunt doen als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen. Op deze site en achterop de kandidatenlijst vindt u een overzicht van alle stembureaulocaties. Wilt u op een bijzondere locatie stemmen? Stem dan in de Poldertoren!

Neem uw stempas en uw legitimatiebewijs mee als u woensdag 21 maart gaat stemmen.

Geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt?
U kunt een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal op noordoostpolder.nl/vervangendestempas tot vrijdag 16 maart. Regelt u dit liever persoonlijk in het gemeentehuis? Dat kan tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur.

Kunt u 21 maart zelf niet stemmen?
Dan kunt u een ander (woonachtig in de gemeente Noordoostpolder) machtigen dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren:
1. Door op de achterkant van uw stempas een onderhandse machtiging in te vullen. Deze ondertekent u en laat u ondertekenen door de gemachtigde. Geef deze samen met een kopie van uw legitimatie mee aan de gene die u heeft gemachtigd.
2. U kunt digitaal of schriftelijk een formulier invullen. Deze vindt u op www.noordoostpolder.nl/volmachtverkiezingen en kunt u aanvragen tot 16 maart.

Een kiezer mag een volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Bovendien mag een kiezer niet meer dan twee volmachten aannemen.

Er is ook een referendum op 21 maart
Naast de gemeenteraadsverkiezingen is er 21 maart een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Waar gaat deze wet precies over? Wat zijn de verschillen met de huidige wet? En waarom wordt er een referendum over gehouden? Dat en meer leest u op de website www.referendumwiv2017.nl.