Hoe stem ik?

Gepubliceerd op: 01 januari 2022 17:01

U ontvangt uiterlijk begin maart een stempas. Hiermee kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Op de stempas vindt u informatie over het dichtstbijzijnde stembureau en over wat u kunt doen als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen. Op deze site en achterop de kandidatenlijst vindt u een overzicht van alle stembureaulocaties. Wilt u op een bijzondere locatie stemmen? Stem dan in de Poldertoren!

Neem uw stempas en uw legitimatiebewijs mee als u woensdag 16 maart gaat stemmen. U krijgt uw stempas op 22 of 23 februari per post thuisgestuurd.

Geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt
U kunt een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal op noordoostpolder.nl/vervangendestempas tot vrijdag 11 maart. Regelt u dit liever persoonlijk in het gemeentehuis? Dat kan tot vrijdag 11 maart, 17.00 uur.

Kunt u 14, 15 of 16 maart zelf niet stemmen?
Dan kunt u een ander (woonachtig in de gemeente Noordoostpolder) machtigen dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren:
1. Door op de achterkant van uw stempas een onderhandse machtiging in te vullen. Deze ondertekent u en laat u ondertekenen door de gemachtigde. Geef deze samen met een kopie van uw legitimatie mee aan de gene die u heeft gemachtigd.
2. U kunt digitaal of schriftelijk een formulier invullen. Deze vindt u op www.noordoostpolder.nl/volmachtverkiezingen en kunt u aanvragen tot 11 maart.

Een kiezer mag een volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Bovendien mag een kiezer niet meer dan twee volmachten aannemen.