Huidige coalitie van start met formatie

Gepubliceerd op: 12 april 2018 08:04

De fracties CDA, CU/SGP, Politieke Unie en VVD hebben gisteravond de fase van informatie afgerond. Onder leiding van informateur Breunis van de Weerd hebben zij een constructief gesprek gehad over houding en vertrouwen, en de concrete onderwerpen die aangegeven zijn in de gesprekken met de informateurs.

De conclusie is dat er voldoende vertrouwen is in elkaar en respect voor elkaars standpunten om verder te gaan met de formatie.
De planning is dat op 16 mei het collegeakkoord gepresenteerd kan worden.