Motie Politieke Unie over datacentrum Zeewolde valt slecht

Gepubliceerd op: 14 december 2021 10:12

Politieke Unie wilde dat de gemeenteraad maandagavond haar 'stellige afkeuring en treurnis' uitsprak over de komst van het datacentrum in Zeewolde. Volgens fractievoorzitter Toon van Steen trekt de provincie initiatiefnemer Facebook voor en heeft het datacenter een nadelige invloed op het energienetwerk in de Noordoostpolder. Hij kreeg echter de hoon van de andere partijen over zich heen.

"Erg populistisch", betitelen CDA en VVD de motie van coalitiegenoot Politieke Unie. "Dit is een zaak van de gemeente Zeewolde: ik schaam me voor deze motie", stelt Berthoo Lammers van ONS. Volgens Wim van Wegen (D66) vergelijkt Politieke Unie bovendien 'appels met peren of eigenlijk meloenen'. Hij wijst er onder meer op dat de Noordoostpolder een ander energienetwerk heeft dan de rest van Flevoland.
Ook wethouder Simonse benoemt dat onderscheid. Volgens hem trekt de provincie ook geen bedrijven voor. "Ik heb dat vanmiddag nog expliciet aan de Gedeputeerde gevraagd en volgens hem is daar uitdrukkelijk geen sprake van", aldus Simonse. Hij snapt net als de gemeenteraad wel de zorgen van Van Steen over de kwaliteit van het energienetwerk in de Noordoostpolder.

Daar wordt wel volop aan gewerkt, hield Simonse de Politieke Unie voor. Momenteel wordt het station in Emmeloord aangepakt, waarna de polder in 2025 weer genoeg capaciteit heeft. Nu staat die, tot ergernis van Van Steen, verschillende duurzame ontwikkelingen in de weg. Van Steen wijst er bovendien op dat de komst van het datacenter daar hoe dan ook gevolgen voor heeft. Noordoostpolder zou immers een deel van het energieverbruik van de 'slokop' moeten opwekken.
Volgens Van Steen wilde hij vooral 'een punt maken' over de procedure. Hij vindt dat Gedeputeerde Staten belanghebbenden zoals Noordoostpolder de mond moet gunnen voordat een dergelijk besluit wordt genomen. Na de storm van kritiek in de gemeenteraad trok hij zijn motie in. Wel wil hij binnenkort in een commissievergadering de energievoorziening in de polder bespreken.