Persbericht rekenkamercommissie over rapport Passend Organiseren

Gepubliceerd op: 23 april 2020 14:04

ROL RAAD BIJ PASSEND ORGANISEREN MOET WORDEN VERSTERKT

Tien jaar na de introductie van passend organiseren in de gemeente Noordoostpolder, heeft de rekenkamercommissie onderzocht wat de gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn voor de gemeenteraad.

Passend organiseren heeft positieve effecten gehad voor inwoners en bedrijven van de Noordoostpolder. De gemeente reageert beter en sneller op vragen uit de samenleving. De keerzijde van de nieuwe werkwijze is dat de positie en de rol van de gemeenteraad niet is meegegroeid. Passend organiseren is tot het exclusieve ambtelijke domein gaan behoren en steeds meer vervreemd van de gemeenteraad. Maar ook door de verschillende betekenissen die ambtenaren, college en raad geven aan passend organiseren blijkt verwarring over de betekenis van het begrip passend organiseren te bestaan. Hierdoor zijn onduidelijkheden ontstaan in het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie.

De voorzitter van de rekenkamercommissie constateert dat: "de rol van de gemeenteraad in nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en gemeente versterkt dient te worden". Uit het rapport van de rekenkamercommissie blijkt dat passend organiseren voor de raad lastig te doorgronden is. De rekenkamercommissie pleit daarom voor een krachtige investering in de ambities van de gemeente waarin rollen en werkwijze van de raad duidelijk en concreet moeten worden uitgewerkt.

De rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie geeft op 11 mei in de commissie Bestuur Financiƫn en Economie een toelichting op het rapport en de gemeenteraad zal het rapport behandelen op 25 mei.

Het rapport is hier te vinden.

Voor informatie voorzitter rekenkamercommissie Noordoostpolder:
Joris van Enst: 0612342821