Plotselinge vertrek burgemeester blijft vooral een enorm groot raadsel

Gepubliceerd op: 15 oktober 2019 16:30

  "Het blijft een enorm groot raadsel", concludeerde Bert Jan Aling van ONS na bijna zes uur vergaderen over het plotselinge vertrek van Harald Bouman als burgemeester van de Noordoostpolder. Daaruit blijkt vooral dat de communicatie tussen de voormalig burgemeester en zijn directe werkomgeving stroef was. Gesprekken over de verschillen in bestuurscultuur die Bouman ervaarde, zijn er volgens het college nauwelijks geweest.
Of die verschillende visies de enige reden zijn voor het opstappen van Bouman, is na maandagavond niet duidelijk. Meer dan de helft van de vergadering was achter gesloten deuren. De raadsleden kregen maandagmiddag een memo over vermeend ongewenst gedrag van Bouman, maar besloten dat ze die niet in het openbaar wilden bespreken. Tot onvrede van enkele mensen op de publieke tribune. "Stop toch met deze onzin, we leven in een democratie", klonk het luid en duidelijk.
Na het debat stemde een meerderheid (ONS, SP en PvdA zijn tegen) echter voor een motie die de geheimzinnigheid verder bezegelt. "We doen verder geen mededelingen over deze memo. Bescherming van personen weegt zwaarder dan transparantie, hoezeer we ook beseffen dat inwoners veel vragen hebben", lichtte Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP de motie toe.
Wél openbaar was de discussie over de verschillen in bestuurscultuur, die volgens Bouman de enige reden voor zijn vertrek zijn. Wethouder Uitdewilligen erkende namens het college dat Bouman een andere visie had dan de rest van het college. "Hij maakte wel eens opmerkingen over een ambtenarencultuur of wethouderscultuur, maar als we vroegen waarop hij dat baseerde kwam er geen antwoord. Concrete voorstellen voor veranderingen kwamen er niet. Het gesprek is eigenlijk nooit op gang gekomen."
De wethouder beaamt de stelling van SP'er Hoekstra dat er 'onderling te weinig contact was om de dialoog te voeren'. Volgens Uitdewilligen waren de verschillen in goede gesprekken mogelijk best te dichten. "En wij hebben dat gesprek meerdere malen proberen te voeren", bezwoer ze nog eens. Signalen over een onwerkbare situatie tussen de burgemeester en de directie, heeft ze nooit bespeurd. Verhalen dat ambtenaren de dienst uitmaken in het gemeentehuis, herkent ze niet.
Uitdewilligen hoopt dat een waarnemend burgemeester iemand 'met een frisse blik is' die de gang van zaken analyseert en daaruit lessen voor de polder trekt. Een motie met zo'n strekking van ONS, SP en PvdA haalden het maandagavond niet, maar de partijen brengen het belang van zo'n onderzoek vandaag wel onder de aandacht van de Commissaris van de Koning Verbeek. Die moet de tijdelijke burgemeester een opdracht meegeven.
Wat rest is een zaak zonder winnaars, concludeerde de VVD maandag. En een gemeente die binnen een jaar alweer zonder een burgemeester zit. "Een man met energie voor twee, die meteen overal een mening over had. Hij had eerst achterover moeten hangen en de geur van de polder opsnuiven", blikte CDA'er Goos terug op de periode Bouman. Hij zag een burgemeester die het 'naar buiten toe' goed deed, maar intern 'geen verbinder' was. D66 zag wat dat betreft ook een man met twee gezichten. De SP voelde zich juist 'gehoord' door Bouman. "Vergeet niet dat we vanavond meer één kant van het verhaal horen. We hebben meer verhalen dan feiten gehoord", stelde fractievoorzitter Hoekstra.
Van Dijk van ChristenUnie-SGP vindt het daarom jammer dat Bouman ontslag nam. De gemeenteraad kan hem daardoor niet bevragen. "In gesprek blijven met elkaar is belangrijk, en dat heeft de burgemeester niet gedaan", concludeerde Van Dijk.